Estratègia de comunicació audiovisual que se centra a connectar amb el públic. S’hi estableix així una comunicació contínua amb l’usuari. Aquesta estratègia gira al voltant dels valors de marca, de la filosofia i de la cultura d’empresa. Es planifica per una durada mínima de 12 mesos.

Els continguts audiovisuals es distribueixen a través de grans finestres d’audiència:

  • Pla de Media Brand Room amb l’objectiu que els grans prescriptors insereixin aquests vídeos als seus canals. Es busca així que el públic potencial tingui accés al contingut audiovisual des de diferents vies, no només des dels perfils online oficials de l’empresa. La finalitat és que les peces es moguin i es consumeixin com a informació rellevant.
  • Pla de mitjans exclusiu per tots els vídeo de l’estratègia. Cada contingut s’adapta a les tendències d’ús dels diferents canals i a les tendències de consum dels diversos targets.
  • Pla de difusió via plataformes online.

“La maternidad hay que hacerla fácil y hay que mantener la estética”

“Una empresa se determina por todas sus personas”

“El objetivo no es que os clavéis bolígrafos en la yugular por este trabajo”