Aquesta Brand Movie té l’objectiu de connectar emocionalment amb el públic de la marca Bons Focs. Ho fa a través de presentar el relat i la cultura de la firma sota la figura de la seva fundadora.

La repercussió obtinguda amb aquesta estratègia audiovisual va suposar un increment dels clients de l’empresa i va portar la seva fundadora a impartir tallers de pa artesà i de massa mare.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × four =