Ganxoo Media headquarters
Carrer de la Renclusa, 51
08905 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)