“De 8 a vuit” és una sèrie de reportatges per televisió emesa l’any 2009 a tots els canals de TV i plataformes digitals de la XAL.

Es tracta d’un branded content que la DIPUTACIÓ DE BARCELONA va encarregar a Ganxoo Media (aleshores, sota la marca comercial de BAUDpro). L’objectiu del projecte és fomentar l’emprenedoria entre els ciutadans, educar en economia domèstica i trencar els estigmes sobre la difícil relació entre emprendre i conciliar vida personal/familiar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 20 =