Aquesta Brand Movie és la presentació del personatge “La Forte”, alter ego de l’escriptora costumista i influencer Alma Andreu.

Els valors diferenciadors que desprèn en aquest vídeo l’han portada a publicar el  seu primer llibre i a col·laborar amb grans mitjans de comunicació de masses.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three − 2 =