Segons el pla de comunicació i màrqueting global de NUBELO, des de Ganxoo Media planifiquem l’estratègia On Go Video Branding de la companyia.

L’objeciu principal és incrementar el valor de marca de l’empresa a través d’una comunicació continuada amb el seu públic.

Aquesta estratègia comprèn diversos formats audiovisuals i tàctiques d’”advocacy”: employer video branding, brand movies i diferents peces de màrqueting audiovisual.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + five =