Latest / Popular

Gobierno de Chile

Estratègia audiovisual de diversos formats produïda per Ganxoo Media l’any 2014 pel govern de Xile.

Diputació de Barcelona

Estratègia audiovisual en forma de branded content que consta de 4 sèries per televisió: Circòpates (2008-2010), De 8 a vuit (2009), 100 grams d’arsènic (2009) i Lletraferits (2009).