Latest / Popular

La Forte

Estratègia audiovisual amb l’objectiu d’incrementar la notorietat del personatge “La Forte”, alter ego de l’escriptora costumista i instagrammer Alma Andreu. 

Bons Focs

Estratègia audiovisual amb l’objectiu de connectar emocionalment amb el públic de la marca. La repercussió obtinguda comporta un increment dels clients de l’empresa i converteix la seva fundadora en una influencer del seu nínxol de mercat.

Nubelo

Estratègia On Go Video Branding amb l’objeciu principal d’incrementar el valor de marca d’aquesta start-up. L’estratègia comprèn diversos formats audiovisuals i tàctiques d’”advocacy”: employer branding audiovisual, brand movies i diferents peces de màrqueting audiovisual.

The Craft Academy

Estratègia audiovisual que comprèn diferents formats: màrquerting audiovisual de presentació, sèries d’entrevistes, branded contents, tutorials, how it works, app TV (per Android, iOS i progressive web app), etc.

Generalitat de Catalunya (Institut Català d’Energia)

Estratègia audiovisual amb objectiu de donar a conèixer a stakeholders un projecte de participació ciutadana i d’innovació dut a terme per l’Institut Català d’Energia. Ganxoo Media va ser la companyia guanyadora del corresponent concurs públic per a dur a terme aquesta estratègia.

Gobierno de Chile

Estratègia audiovisual de diversos formats produïda per Ganxoo Media l’any 2014 pel govern de Xile.

Diputació de Barcelona

Estratègia audiovisual en forma de branded content que consta de 4 sèries per televisió: Circòpates (2008-2010), De 8 a vuit (2009), 100 grams d’arsènic (2009) i Lletraferits (2009).

About us

Ganxoo Media is an international media company devoted to audiovisual storytelling.