Latest / Popular

Rueber

Estratègia audiovisual amb l’objectiu de connectar emocionalment amb el públic latent de RUEBER, potenciar el branding de la marca i facilitar la tasca de l’equip comercial.

Alife (Lideralia)

Estratègia audiovisual amb doble objectiu: posicionar la firma Alife, des de la vessant corporativa, entre les grans empreses del seu sector (B2B) i incrementar la notorietat de la marca entre els seus usuaris finals (B2C).

Cheer App Life

Direcció i producció de l’estratègia audiovisual de llançament d’aquesta plataforma, direcció d’art dels continguts de l’app, direcció i producció dels seus productes audiovisuals i assessorament en l’estratègia de negoci d’aquests productes.

Clínica Birbe

Estratègia On Go Video Branding per a incrementar el valor de marca, difondre la filosofia d’empresa i crear el seu relat a través d’una comunicació continuada amb els seus usuaris.

La Forte

Estratègia audiovisual amb l’objectiu d’incrementar la notorietat del personatge “La Forte”, alter ego de l’escriptora costumista i instagrammer Alma Andreu. 

Bons Focs

Estratègia audiovisual amb l’objectiu de connectar emocionalment amb el públic de la marca. La repercussió obtinguda comporta un increment dels clients de l’empresa i converteix la seva fundadora en una influencer del seu nínxol de mercat.

Nubelo

Estratègia On Go Video Branding amb l’objeciu principal d’incrementar el valor de marca d’aquesta start-up. L’estratègia comprèn diversos formats audiovisuals i tàctiques d’”advocacy”: employer branding audiovisual, brand movies i diferents peces de màrqueting audiovisual.

The Craft Academy

Estratègia audiovisual que comprèn diferents formats: màrquerting audiovisual de presentació, sèries d’entrevistes, branded contents, tutorials, how it works, app TV (per Android, iOS i progressive web app), etc.

Generalitat de Catalunya (Institut Català d’Energia)

Estratègia audiovisual amb objectiu de donar a conèixer a stakeholders un projecte de participació ciutadana i d’innovació dut a terme per l’Institut Català d’Energia. Ganxoo Media va ser la companyia guanyadora del corresponent concurs públic per a dur a terme aquesta estratègia.