Mostra de l’estratègia Media Center audiovisual de l’empresa SEAT.

L’objectiu és el de connectar amb els mitjans de comunicació de masses per tal que emetin a les seves graelles els vídeos de la marca, on transmeten els valors corporatius de SEAT (own media i earned media).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *